Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Den 9-13 maj besökte Stina och Lea Eldforsen för att ta årets första prover.

Nedfall av terrestra insekter och bottenfaunaprover samlades in. Som vanligt mättes även flödeshastigheten på varje provpunkt. Nytt för i år är att vi även gör en inventering av substratet på de olika provpunkterna. Detta har gått till på två sätt.

1) Med hjälp av en metallram avskärmas en känd yta inom vilken andelen block (>256 mm), sten (65-256 mm) mindre sten (17-64 mm), grus (2-16 mm), och sand/silt (< 2 mm) uppskattades.

2) Metallramen var även indelad i 16 lika stora rutor och det substrat som var vanligast förekommande inom varje liten ruta fick ett poäng, dvs. ju fler poäng, desto vanligare substrat.

Substrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trots extra inventeringar han vi ändå bli klara på en vecka, mycket tack vare några riktigt sena kvällar i biokanalen. Bra jobbat Stina och Lea!

Ps. Kolla gärna in årets fältmode!        Klicka här: Fashion report

One thought on “Årets första provtagningar

  1. Olle says:

    Fashion report : )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *