Posted by Stina Gustafsson | Projekt Eldbäcken

Den 17-20 mars deltog ett 30-tal doktorander i årets NoWPaS workshop i Gotein-Libarrenx, Frankrike, däribland Stina Gustafsson från Karlstads Universitet.

NoWPaS är en Europeisk workshop för doktorander som forskar på anadroma laxfiskar. Syftet med workshopen är att de deltagande doktoranderna ska träffas för att diskutera och utbyta kunskap och idéer. Alla medverkande doktorander presenterade sina arbeten, vilket gav tillfälle att få feedback och bra tips för fortsatta undersökningar. Med på mötet var även fyra inbjudna forskare som höll föreläsningar inom sina områden.

Workshopens första dag ägnades åt rundturer på INRA’s forskningsstation i St Pée sur Nivelle och besök av några av deras projekt i fält, de andra två dagarna ägnades åt föredrag och diskussion.

fishtrapfrance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringshinder vid Uxondoa control station.

Antalet öringar i vattendraget är lågt och eftersom de flesta fiskarna tar vägen genom fisktrappan,  fångas i fällan och därefter märks så han man bra koll på öringpopulationen.

spawningchannelfrance

 

 

 

 

 

Konstgjord lekkanal med kläckboxar och observationskammare under vattnet.

nowpasfrance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chateau de Libarrenx. Huset vi hade våra föredrag i. Fint, men kallt.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *