Posted by Olle Calles | Nyheter

Sportfiskarna håller seminarium i Skövde 12 februari (länk) och i dagarna driftsätts Eldforsens kraftverk där biokanalen Eldbäcken ligger (länk)!

3 thoughts on “Sportfiskeseminarium och driftsättning

  1. Du känner till Älvräddarna va? Utbyggnad av vattenkraft har inget med varken sportfiske eller hållbar energipolitik att göra.

  2. darn… det är eg inte jag som är avsändare utan nrrv… måste fixa det!

  3. Olle Calles Olle Calles says:

    ??
    De står i samma inlägg för att de är två nyheter som har med forskargruppen att göra och som båda är relaterade till vattenkraft. Inget annat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *