Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

…snart genom Alsters kraftstation igen! I och med ökande vattenföring är det även högaktuellt att börja studera ålens vandring igen. Nya rapporter om fångster kommer inom kort och i augusti hoppas vi även komma i gång med telemetristudier på ålen i Alsterälven.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *