Posted by Olle Calles | Projekt Eldbäcken

Läs en artikel i Dalarnas Tidningar om varför Eldforsens kraftstation fortfarande står stilla och varför Eldbäcken (biokanalen) och den nedströms belägna gamla fåran måste förses med vatten via pumpar.

2 thoughts on “När ska Eldforsens nya kraftverk driftsättas?

  1. Stina says:

    Ohh…vi kanske får en fullt fungerande biokanal i julklapp altså =)

  2. Stina says:

    Oh, no. Någon dissar biokanalen på Dalarnas tidningars hemsida!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *