Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

I torrlagt skick är det lite enklare att se hur de är placerade, vilket gör den stora skillnaden i fångst ännu intressantare!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *