Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Det fortsätter att komma ål i Vessigebro, igår hade vi ytterligare en ål och i förrgår hade vi en signalkräfta. Sumpen är klar i skärhultbäcken och nu återstår bara att hävertfunktionen fungerar som det är tänkt. Idag ska vi träffa Anders i Östrafrölunda för att gå igenom hur vi ska bygga ålkistan där. Även en ålyngelledare planeras att sättas upp vid Nydala kvarn.

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *