Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Herting

Under helgen som varit har dykförsök gjorts för att försöka hitta sändare, efter de fiskar som förmodligen inte klarade vintern efter leken. Två av dessa sändare hittades och vi kan nu vara helt säkra på att dessa fiskar är döda. Fler försök att hitta sändare kommer att göras.

Under pejlen idag dök helt plötsligt en mört upp. Denna mört misstänker vi att den varit ute i mynningen där vi inte kan höra dem. Nu har den simmat upp och är för närvarande mellan tullbron och garva forsen.
I morgon kommer det att bli radiomärkning av minst två havsnejonögeon med lite tur får någon mer i ryssjan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *