Posted by Olle Calles | Projekt Emån

Så kom då det efterlängtade ADCP:n som kan mäta vattendjup och vattenhastigheten i tre riktningar… på alla djup… från ytan! Tyvärr krånglar mirakelmaskinen, så vi får väl se vad som faller ut i slutändan. Ytterligare fisk i avledaren och bland nytillkomna laxar och sarvar gömde sig återfångsten Kau1912 (se fotot). Lite sol skulle inte skada.

Vi har även celebert besök av forskare från Tyskland och Italien!

You can leave a response, or trackback from own site.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *