Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Idag åkte vi runt till olika ålfisken för att prata och höra vilka som ville ställa upp med sina ålfällor. Ett av de ställen som vi stannade till och kikade lite extra på var hos Jan-Åke i Vessigebro, där vi även fick se på en turbin som snurrat sedan tidigt 1900-tal men som hade gjort sitt nu. Genom ålröret som ses på mitten bilden tar sig ålen vidare nerför fallet och vidare förbi kraftverket i Lillaå, Vessigebro. Jan-Åke gör en stor insats för att rädda ålen förbi sitt kraftverk och vill nu även utöka med en ålyngelledare så att de ålyngel som kommer upp i Lillaå ska ta sig vidare upp i systemet.

3 thoughts on “Genom ett rör åker ålen vidare

  1. Olle says:

    Grym post!

  2. Simon says:

    Ruggigt frasch turbin for att suttit sen tidigt 1900-tal!?

  3. Jonas says:

    Ja visst är de, Man kan tänka sig att den är målad och lite sånt. Den används nu till visning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *