Posted by Olle Calles | Projekt Herting

Senaste två dagarna har vi haft massor av flodnejonöga i ryssjan, totalt 280 st! I dag fick vi dessutom det första havsnejonögat som var en 78 cm lång hona som nu simmar omkring med en radiosändare. Vi hoppas på fortsatt god fångst och en framgångsrik vandring för ögat i fråga!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *