Nu har våren äntligen på allvar kommit till Klarälven och Värmland. Isen har smällt på de flesta platser i älven, vattnet flödar ymningt och det har börjat röra sig bland de övervintrande lax-kelten. Det såg vi under veckans pejlning av den radiomärkta laxen (och öringen) i Klarälven. Nu ska det bli intressant att följa vårens nedströmsvandrande kelt!

KlaralvenStollet

En isfri älv i höjd med Stöllet.

Holjan

I biflödet Höljan har våren kommit med ett rejält flöde.

Edsforsen

Vid Edsforsens kraftverk finns isen fortfarande kvar, men den är på kraftig tillbakagång!

 

Avledaren startades upp den 3/4 av Carl-Gustav som nu har vittjat den två gånger och nu den senaste, imorse, gav tre stycken ålar! Kanske ett tydligare vårtecken än vädret!?

//Simon