Dokumentären “Tana älv – mellan tre länder” (“Tanaelv – den beste elva” på norska) ligger just nu uppe på SVT-play. FIlmen handlar om laxen i älven och människorna runt den. Forskare, förvaltare, husbehovsfiskare och repressentanter för turistfisket kommer till tals. Älven – och dess biflöden – är hem för en mängd lokalt anpassade laxpopulationer och fisketrycket måste minskas för att skydda hotade laxpopulationer. Detta skapar både lokala och internationella konflikter.

nrk_tana_svt

Se filmen på SVT-Play eller på NRK:s hemsida.