Dokumentären “Tana älv – mellan tre länder” (“Tanaelv – den beste elva” på norska) ligger just nu uppe på SVT-play. FIlmen handlar om laxen i älven och människorna runt den. Forskare, förvaltare, husbehovsfiskare och repressentanter för turistfisket kommer till tals. Älven – och dess biflöden – är hem för en mängd lokalt anpassade laxpopulationer och fisketrycket måste minskas för att skydda hotade laxpopulationer. Detta skapar både lokala och internationella konflikter.

nrk_tana_svt

Se filmen på SVT-Play eller på NRK:s hemsida.

Filmtips: Stör på SVT-play

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

“Världens dyraste fisk” är en dokumentärfilm om stören i Donau. Forskare, fiskare och förvaltare intervjuas om den hotade fisken. Fisken är hotad av habitatförstörelse, överfiske och vandringshinder. Allt färre individer finns kvar. Bevarande-arbetet som beskrivs handlar om kompensationsodling, habitatskydd och fiskereglering. Filmen kan just nu ses på SVT-Play.

stör