European eel, Anguilla anguilla

On Tuesday 18 June, Niclas Carlsson, lab/field technician and master student at Karlstad University, will give a seminar titled: “Low-sloping racks and the importance of bar spacing for eel passage”. The seminar starts at 13:15 in room 5F416 at Karlstad University. Everyone who wants to are welcome to attend the seminar.

 

 

 

Europeisk ål, Anguilla anguilla. Foto: Jörgen Wiklund.

Under senhösten 2018 har forskare från NRRV undersökt två olika typer av låglutande galler (vinkel mot strömriktningen = 30°) och dess effekt på nedströmsvandrande ål (Anguilla anguilla). Studien har utförts i Vattenfalls nya strömränna ”Laxelleratorn” som genom sina mått (24 meter lång, 4 meter bred och 2 meter djup) är i paritet med en intagskanal till ett litet vattenkraftverk.

Bakgrunden tll studien är den stora minskningen av ålbeståndet som har skett sedan mitten av 1900-talet och som lett till att ålen numer är klassad som en akut hotad art (sedan 2005). En av orsakerna tros vara den höga mortaliteten för blankål vid nedströmspassage i anslutning till vattenkraftverk, där framförallt passage genom turbinerna ger låga överlevnadschanser.

 

Laxelleratorn i Älvkarleby.

För att hindra ålen att passera genom turbinerna eller andra passager med hög mortalitet kan, istället för ett konventionellt intagsgaller, ett låglutande galler (< 30° mot strömriktning) installeras. Dessa leder fisken mot en flyktöppning som leder till en säkrare passage, till exempel en fiskväg eller en fälla, och en återställning av vattendragets konnektivitet. Ett exempel där ett låglutande galler finns installerat är Hertingforsen i Ätran där goda resultat uppnåtts för flera arter (Calles m.fl.).

Totalt märktes 80 ålar (medellängd ± 1 standardavvikelse (SD) = 845 ± 74 mm) med PIT-tags och släpptes ut i strömrännan där de endera fick möta ett α-galler (avleder fisk från botten mot ytan) eller ett β-galler (avleder fisken från ena sidan till den andra). Dessutom testades för vardera galler två olika spaltvidder: 15 och 30 millimeter. De huvudsakliga parametrarna som undersöktes var avledningseffektivitet för respektive gallerkonfiguration och tiden den tog för ålen att passera.

Resultatet analyseras i nuläget men de preliminära resultaten tyder generellt på en god avledande förmåga. Rapporten planeras vara klar under våren 2019.

 

Se även:

Calles O, Christiansson J, Kläppe S, Alenäs I, Karlsson S, Nyqvist D, Hebrand M. (2015). Slutrapport Hertingprojektet – Förstudie och uppföljning av åtgärder för förbättrad fiskpassage 2007-2015. Naturresurs rinnande vatten, Karlstads universitet

 

Försöksuppställningen i laxelleratorn.

 

The experimental flume “Kungsrännan” under construction in Älvkarleby.

Hydropower dams block migration routes and disrupt longitudinal connectivity in rivers, thereby posing a threat to migratory fish species. Various fish passage solutions have been implemented to improve connectivity with varying success. For downstream migrating fish, low sloping turbine intake racks are used to guide fish to bypasses. Current knowledge, however, is based on hydropower plants with intake capacities <72 cm. There is also a trade-off between electricity generation and fish guidance (smaller bar spacing – better for fish, larger bar spacing – better for hydropower). Currently, gap widths/bar spacings of 10-20 mm are recommended but behavioral guidance effects open up the possibility of larger bar spacings.

During spring, Karlstad University in collaboration with Vattenfall and NINA, will experimentally study the behavior and passage performance of downstream migrating salmon smolts approaching a variety of low sloping intake racks. The experiments will be conducted in a new large experimental flume – Kungsrännan – at the Vattenfall hydraulic laboratory in Älvkarleby, Sweden. We will study the passage behavior and performance of smolts for alpha racks – inclined from the bottom up – and beta racks – angled from one side of the channel to the other – with different gap-widths (15-30 mm).

For this, we are looking for one interested and ambitious assistant to join us in Älvkarleby. The assistant will be salaried and is needed from mid-April to mid-June. Housing in the area can be provided. Are you interested in joining us? Contact Olle Calles for more information.

The principle behind downstream fish passage solutions using low sloping intake racks. The fish is swept and guided along a beta rack to a bypass at the rack’s downstream end.

The principle behind downstream fish passage solutions using low sloping intake racks. The fish is swept and guided a long a beta rack to a bypass at the racks downstream end.

Hydropower dams block migration routes and disrupt longitudinal connectivity in rivers, thereby posing a threat to migratory fish species. Various fish passage solutions have been implemented to improve connectivity with varying success. For downstream migrating fish, low sloping turbine intake racks are used to guide fish to bypasses. Current knowledge, however, is based on hydropower plants with intake capacities <72 cms. There is also a trade-off between electricity generation and fish guidance (smaller bar spacing – better for fish, larger bar spacing – better for hydropower). Currently, gap widths/bar spacings of 10-20 mm are recommended but behavioral guidance effects open up the possibility of larger bar spacings.

During the autumn, Karlstad University in collaboration with Vattenfall and NINA will, experimentally study the behavior and passage performance of downstream migrating eels approaching a variety of low sloping intake racks. The experiments will be conducted in a new large experimental flume – Kungsrännan – at Vattenfalls laboratory in Älvkarleby. We will study the passage behavior and performance of eels for alpha racks – inclined from the bottom up – and beta racks – angled from one side of the channel to the other – with different gap-widths (10-30 mm).

For this, we are looking for one or two interested and ambitious laboratory assistants to join us in Älvkarleby. The assistants will be salaried and needed from September to November. Housing in the area can be provided. Are you interested in joining us? Contact Olle Calles or Daniel Nyqvist for more information.