Ålyngel för hela slanten

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Det är inte bara vid skrivbordet det hänt saker idag. Idag har vi märkt 100 stycken ålyngel med elastomer. Vi satte sedan ut dem i två olika grupper 50 stycken i varje grupp, där ena gruppen var märkt med rosa elastomer och den andra med grön. Den gröna gruppen sattes ut vid laxbron och den rosa vid gamla å fåran (lagunen). På de här viset med fångst och återfångst kan vi se hur effektiv ålyngelledaren är och vi kan även skatta den totala mängden ålyngel som vandrar upp i ätran.

Idag var de ytterligare ett ålyngel som hade letat sig upp i ålyngelledaren vid nydalakvarn och jag tror Sven-Erik tycker det är lika spännande som jag när vi kikar om det har kommit upp något Ålyngel.

Nedan ser ni lite bilder från märkningen nu i kväll, där Krister Lindkvist hjälpte till med bedövning och protokollskrivning.

YouTube Preview Image