De flesta laxar tar det fortfarande lugnt uppe i klarälven även om några har börjat att så sakteliga röra sig ner över. Det har varit mycket lite rörelse under vintern, de allra flesta verkar ha hittat en favoritplats att hålla till på där de stått mer eller mindre stilla i väntan på varmare vatten och ljusare dagar. Av det 30 tal fiskar som övervintrat i älven har ca 10 stått i Vingängsjön, övriga är mer spridda över hela älvsträckan. Vi fortsätter att hålla koll på dem framöver för att se när de går ut men också för att få en bättre förståelse för hur de rör sig i närheten av kraftverken.