Photo: Aron Hejdström

On Tuesday 16 February Kaj Hulthén will give the seminar “Causes and consequences of partial migration in a freshwater fish”. Kaj works as a researcher in the research group Aquatic Ecology at Lund University. Kaj is particularly interested in intraspecific variation in migratory behaviour and works primarily with partially migratory fish populations in the lakes of southern Sweden. During the seminar Kaj will mainly talk about why certain individuals make the decision to migrate whereas others choose to stay as year-round residents.

The seminar starts at 13.15 and will be streamed live over Zoom. Contact Olle Calles (olle.calles@kau.se) to receive the zoom link to this seminar.

Förra veckan närvarade Eva Bergman, i egenskap av medlem i betygsnämnden, på Kaj Hulthéns disputation vid Lunds Universitet. buy generic cialis 20mg Avhandlingen hade titeln “Causes and consequences of individual variation in anti-predator traits” och handlade bland annat om mörtar som vandrar upp i en sjös anslutande bäckar under vinterhalvåret. Saxat från avhandlingens svenska abstract:

“Jag har studerat två sötvattensfiskar (mörten och rudan) som använder sig av olika försvarsstrategier. Rudan använder sig ett morfologiskt försvar som endast aktiveras vid behov (d.v.s. i ett scenario med ökad risk) vilket innebär att kostnader kan sparas när predatorer är frånvarande. När rudor känner närvaron av rovfisk svarar de med en drastisk tillväxt i kroppshöjd, d.v.s. de blir högryggade. Rovfiskens födosöksframgång begränsas av bytesfiskens kroppshöjd vilket medför att rovfisk föredrar att äta rudor med låg rygg framför högryggade individer. Mörten å andra sidan, försvarar sig helt enkelt genom att vara någon annanstans än där rovfiskarna uppehåller sig. När hösten kommer lämnar nämligen vissa, men inte alla (partiell migration) individer sjön de lever i och vandrar upp i anslutande bäckar. Sjön utgör ett fördelaktigt födosökshabitat under sommaren men här finns också gott om rovfiskar. Under vintern minskar födotillgången i sjön avsevärt men rovfiskarna är fortfarande aktiva vilket innebär att förhållandet mellan födotillgång och risken att bli uppäten förändras på ett för mörten ofördelaktigt sätt. Eftersom rovfiskarna är stationära i sjön migrerar mörten under denna period från sjön och lämnar på så vis rovfisken bakom sig.”

Avhandlingen kan läsas online här eller genom att klicka på bilden nedan.

hulthen