Att spåra fiskars rörelse

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Vi sysslar en hel del med att märka fiskar med sändare (radiosändare, PIT-tags, akustiska sändare) för att sedan följa deras rörelser i olika vattendrag. I allt från Vänerns Vänerns mynning till småbäckar.

Här är ett kort föredrag från TED-talks om att spåra stora fiskars vida rörelelser i oceanen.

Så småningom kanske det blir dags att närmare kartlägga fiskarnas vandringar i våran egen insjöocean