20130503_163148

Fångst i Hällekis

Under 2013-2014 genomför Karlstads universitet i samråd med Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) samt Sveriges lantbruksuniversitet en undersökning om sportfisket i Vänern, där ett syfte är att öka kunskapen om sjöns bestånd av lax och öring.

Hamnlägen och sjösättningsramper runt sjön kommer att besökas, bl.a. för att se hur stort intresset för trollingfisket är. I samband med dessa besök delas fångstrapporteringsenkäter ut för att få in information om hur fångsternas sammansättningar ser ut på olika platser i sjön. Bli därför inte förvånade om era bilar är ”lappade” när ni kommer tillbaka efter en fisketur.

Efter ett antal besök vid olika hamnar runt Vänern kan jag konstatera att intresset kring fisket är stort. Jag har träffat många trevliga och positivt inställda fiskare och jag är jättetacksam för alla enkäter som skickas in. Ju fler inskickade enkäter, desto bättre underlag och förståelse för fisken i sjön. Genom fångstrapporter kan vi följa fiskets utveckling och tendenser, vilket underlättar arbetet för ett bra och hållbart fiske.

Vi vill gärna komma i kontakt med fler lax och öringsfiskare som vill bidra med information kring sina fisketurer. Era kunskaper och rapporter vore värdefulla. Tveka därför inte att höra av er till anders.andersson@kau.se. Hoppas på positiv respons och ett fortsatt bra fiske i Vänern.

/Hälsningar Anders

Spikens fiskeläge på Kållandsö