grönfläckig_padda

Grönfläckig padda från Malmö

Lea Schneider, doktorand vid Karlstads Universitet har nyligen anlänt till Skåne för årets fältarbete. I år fokuseras arbetet på re-introduktion av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i de nyligen restaurerade vattendragen Klingälvsån och Fyleån. Lea Schneider ska, tillsammans med fältarbetarna Valentina Zülsdorf och Martin Škerlep, på UC4LIFE-labbet i Hemmestorps Mölla infektera värdfiskar (ni minns att målarmusslan i larvstadiet lever som parasit på fiskars gälar) som sedan släpps ut i älven tillsammans med de parasiterande larverna. Några infekterade fiskar kommer även att behållas på labbet tills mussel-larverna släpper från gälarna. De juvenila musslorna introduceras därefter i vattendragen senare under sommaren.

Som Lea själv förklarar på engelska: “This year we are focusing on the re-introduction of Unio crassus in the newly restored river Klingavälsån, adjacent to the UC4LIFE lab at Hemmestorps Mölla and in Fyleån which was habitat restored in 2013. Therefore, we will infest host fish artificially and release infested fish, but will also keep fish in the lab to collect juvenile mussels. The juveniles will be raised and re-introduced in the rivers later in the summer using different methods.”

Slutligen kan nämnas att Skåne och Grodkollen välkomnade Lea med en grodexkursion till Malmö där de såg den grönfläckiga paddan (Bufotes viridis). Norra hamnen i Malmö har Sveriges näst största population av den akut hotade paddarten.