Fyra professorer – Christer Nilsson, Christopher HumborgHans Lundqvist och vår egen Larry Greenberg – har under mellandagarna skrivit en debatt-artikel i Svenska dagbladet där de pekar på Sveriges behov av ny modern lagsftiftning för att effektivt kunna använda vår kunskap för att skydda ekosystemen i de utbyggda älvarna: “Vi vet idag mycket mer om de skadliga effekterna av dammar och flödesreglering, än vad som var känt då vattenkraften byggdes ut i Sverige. I en ny utredning föreslås också flera viktiga åtgärder där miljö och fiskvägar skyddas. Vi hoppas nu att Sveriges regering är beredd att ta steget och lagstifta för att genomföra de förslag som finns för att bättre skydda åar och älvar”, skriver de på SVD-Opinion.

Läs hela debatt-artikeln på Svenska dagbladets hemsida: Ny lag behövs för att skydda åar och älvar.