Gäddleken i Klarälven verkar vara en utdragen historia! De flesta av våra 42 gäddor har varit inne flera vändor och rullat runt bland grästuvorna, senast i måndags var uppenbarligen en dag som föll gäddorna i smaken. Och helt uppenbart finns det vissa områden och hotspots utmed älven som är extra lockande, de relativt långa lekvandringarna förbi till synes heta områden förvånar!

Men Klarälven erbjuder mer än gädda. Våra dedikerade fältjobbar kan snart beteckna sig som ofrivilliga ornitologer med. Fiskgjusens skri och rördrommen tutande blandas med måsarnas skrän. Inne i lekvikarna händer det att man skrämmer upp en och annan häger, och helt ofrivilligt duckar man faktiskt då en flock på 150 skarvar drar förbi båten!