Förra veckan var Stina och J-O i Eldforsen för att samla in årets sista bottenfaunaprover från biokanalen och referensbäckarna.

JoSlända

J-O och en trollslända

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av en av de nyservade flödesmätarna mättes vattenhastigheten på tre olika djup på sju olika punkter i varje behandling. Resultatet av mätningarna kommer att skickas till Paolo och kommer att  matchas med kartorna som han gjorde när han besökte biokanalen i juli. Vi mätte även två flödestransekter under medelflöde i biokanalen. Resultatet från mätningarna skickades till Paolo som räknade ut att  flödet i de två transekterna uppgick till 533 l/s respektive 590 l/s.

Vi hann även med att elfiska en av referensbäckarna – Lilla Härjån. Under våra tidigare elfisken har vi aldrig fångat någon fisk i den bäcken. Men i förra veckan fångades en mört! Efter en liten lyckodans mättes, vägdes och märktes mörten för att sedan släppas tillbaka. Troligtvis är det de höga flödena som gjort att mörten hittat dit.

Elfiskemört

Elfiske i Lilla Härjån

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De två första dagarna bjöd på höstigt och förkylningsframkallande väder, men det blev bättre och bättre och fredagen var solig och fin. Vi hoppas på lika bra väder denna vecka då det är dags för elfiske. Dessutom ska vi mäta nya transekter vid maxflöde i biokanalen.