Filmtips: Kampen om älvarna

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

“Kampen om älvarna” är en film från Älvräddarna om Älvaräddarna, svensk vattenkraft, dess historia och mijö-effekter, samt möjligheten för vandrande fisk och industri att samexistera i älvarna. Aktiva personer inom organisationen, några företrädare från små, mer fiskvänliga, kraftbolag och en del sakkunniga intervjuas. Se filmen via Fiskejournalens Youtube-kanal:

YouTube Preview Image

“Vattenkraftutredaren Henrik Löv skriver i ett delbetänkande att det inte finns skäl nog att skärpa det kapitel i Miljöbalken som ska skydda flera svenska vattendrag från utbyggnad av vattenkraft. Det rapporterar Riksdag & Departement. Samtidigt berättar Löv att hans slutsatser kan komma att ändras.”

Detta från Miljöaktuellt och artikeln Vattenkraftsutredningen: Finns inte skäl nog för att skydda älvarna.

Se också ursprungsartikeln från Riksdag & Departement