Nu har våren äntligen på allvar kommit till Klarälven och Värmland. Isen har smällt på de flesta platser i älven, vattnet flödar ymningt och det har börjat röra sig bland de övervintrande lax-kelten. Det såg vi under veckans pejlning av den radiomärkta laxen (och öringen) i Klarälven. Nu ska det bli intressant att följa vårens nedströmsvandrande kelt!

KlaralvenStollet

En isfri älv i höjd med Stöllet.

Holjan

I biflödet Höljan har våren kommit med ett rejält flöde.

Edsforsen

Vid Edsforsens kraftverk finns isen fortfarande kvar, men den är på kraftig tillbakagång!

 

Nu är alla 64 laxar märkta!

Fördelningen är 37 vilda och 27 odlade. Positivt att fler vilda laxar än odlade kommer upp till fällan i Forshaga för att ta sig mot lekområden i de övre delarna av klarälven. Den här sista gruppen av fisk kommer ju lite i senaste laget men tyvärr har de höga vattenflödena fördröjt det hela. Nu hade fisken betydligt starkare lekdräkt än de tidigare så det blir till att simma snabbt.

Av de fiskar som redan haft lite tid i älven står nu de allra flesta i områden som verkar lovande för lek. Två har gått upp i Höljan och verkar stanna där, några står dessutom nedanför Höljanmynningen och verkar fundera lite.

Nästa pejling blir på söndag så vi håller tummarna för att de nysläppta börjat sin vandring uppströms då.

Passar också på att tacka Claes och killarna på fortums fiskodling för hjälp med att fånga fiskarna i Forshaga.