“Vattenkraftutredaren Henrik Löv skriver i ett delbetänkande att det inte finns skäl nog att skärpa det kapitel i Miljöbalken som ska skydda flera svenska vattendrag från utbyggnad av vattenkraft. Det rapporterar Riksdag & Departement. Samtidigt berättar Löv att hans slutsatser kan komma att ändras.”

Detta från Miljöaktuellt och artikeln Vattenkraftsutredningen: Finns inte skäl nog för att skydda älvarna.

Se också ursprungsartikeln från Riksdag & Departement