Just nu pågår fiskvägskonferens “Engineering and Ecohydrology for fish passage” i Amherst, USA och i går avhandlades Europa i form av prat av mig själv om nedströmspassage i Sverige, Alistair Maltby pratade UK och Projektet Living North Sea, Iwan de Vries pratade om River Vecht och Kees Dorst pratade fiskpassage i Rhen (se foton nedan). Läs mer om konferensen här. Längst ner ser ni Ed Meyer och Larry Swenson, experter på fiskpassage vid NOAA, i diskussion om hur man kan förbättra passagemöjligheterna för fisk i Klarälven.

Efter en vecka full av regn och ål bär det av hemåt mot Karlstad via Liseberg i morgon. Tony är tillbaka på söndag, så då är ordningen återställd. Vi tackar för oss och noterar att blankålarna nu når upp till tresiffrigt och att ålynglen sprängt trehundravallen. Ålyngelfångsten har fått en riktig boost efter flytten av ålyngelsamlaren vid Ätraforsdammen, eller vad sägs om 51 st på tre dagar?

//OLLE med familj

Vi ligger ungefär som förra året med ynglen, men fler blankålar i år… än så länge. Lilla å i Vessigebro dominerar trots sin ringa storlek med 110 fångade yngel.

LNS-möte i Amsterdam

Posted by Stina Gustafsson | Projekt Herting

Den 23-24 oktober hölls ett LNS (Living North Sea) möte på Waternets kontor i Amsterdam. LNS samlar representanter från de länder som gränsar till Nordsjön för att dela kunskap och identifiera kunskapsbrister för att tillsammans på ett effektivt sätt kunna vidta åtgärder för att rädda flera av våra gemensamma vandringsfiskar.

Representanter från Sverige var Ingemar Alenäs och Margareta Gunnarsson från Falkenbergs kommun och Stina Gustafsson, doktorand från Karlstads universitet.

Under de två dagarna redovisades vilka framsteg som gjorts inom de olika områdena:

Genetik
Vattenkraft
Vattenkvalitet och restaurering
Spårning och utbredning
Tidvattenbarriärer och pumpstationer

sedan det senaste mötet och man diskuterade hur projekten skulle fortskrida och hur information skulle insamlas och spridas.

Extra fokus låg på användning och förbättring av LNS hemsida, eftersom denna ansågs vara en av de främsta plattformerna för kunskapsspridning både till allmänheten och mellan medlemmar inom LNS-gruppen.

Problematiken med pumpstationer fick även extra uppmärksamhet eftersom dessa är några av de främsta vandringshindren i Nederländerna.

Bild 1) Information om pumpstationernas påverkan på fisk

Bild 2) Utsikt från Waternets kontor