Anna Hagelin’s PhD thesis nailed at the main entrance at Karlstad University.

PhD-defense: Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river

On Friday 12 April, Anna Hagelin will defend her PhD-thesis “Conservation of landlocked Atlantic salmon in a regulated river – Behaviour of migratory spawners and juveniles”. The defense will take place at 10:00 in room 1B309 (Sjöströmssalen) at Karlstad University. Everyone is welcome to attend the defense.

Ian Fleming (Memorial University of Newfoundland (Canada) will be the opponent and Jaakko Erkinaro (Natural Resources Institute, Finland), Eva Thorstad (Norwegian institute for Nature Research, Norway) and John Armstrong (Marine Scotland Science Freshwater Fisheries Laboratory, Scotland) constitute the grading committee.

 

Mini-symposium on Atlantic salmon

On Thursday 11 April, a mini-symposium on Atlantic salmon will be held in room 5F322 at Karlstad University, where the visiting researchers will give presentations:

 

Anna Hagelin nailed her thesis at the biology department at Karlstad University on Friday 22 March.

14:00-14:30: Ian Fleming, Memorial University of Newfoundland. Life-history dependent migration strategies in Atlantic salmon 

14:30-15:00: Jaakko Erkinaro, Natural Resources Institute Finland. Diversity in Atlantic salmon – evolutionary ecology and management implications 

15:00-15:30: Coffee break

15:30-16:00: Eva Thorstad, Norwegian Institute for Nature Research. Status of salmon in Norway and importance of the ocean phase 

16:00-16:30: John Armstrong, Marine Scotland Science Freshwater Fisheries Laboratory. Current and future applications of science for management of salmon in Scotland

Finskt finbesök på KaU

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Den här veckan har vi besök av en grupp forskare från Vilt och fiskeriforskningsinstitutet i Oulu, Finland. Under tre dagar ska vi diskutera forskning om laxfisk och rinnande vatten. Den första dagen bestod av presentationer från några av workshopens deltagare.

Från KAU presenterade Larry Greenberg vår egen forskning, och pratade  om upp- och nedströmsvandring i Emån, Eva Bergman gav en bakgrund till vår forskning i Klarälven medan John Piccolo fyllde på om smolt-modelleringar och fällor och jag själv om om kelt migrationen.

Från Oulo pratade Aki Mäki-Petäys om Finlands National Fishpassage Strategy, som i breda ordalag bestod av att gå från utsättningar av odlad fisk till bibehålla och återställa naturligt reproducerande fisk-populationer. Prioritering av åtgärder, samarbeten, olika former av regleringar och ökad forsknings- och monitoringinsatser nämndes som viktiga delar av strategin. 55 åtgärder i 20 floder planeras under närmsta åren och prioriteringen baseras på naturliga bestånd, hotbilder och tillgängligt habitat. 

Jaakko Erkinaro höll en presentation om modellering av lax populationer medan Teppo Vehanen pratade om naturliga flöden med titeln ‘Setting environmental Flows in regulated rivers’. Dagen avslutades med att doktoranden Riina Huusko pratade om (den låga) smoltöverlevnaden under nedströmsvandringen i River Oulujoki och River Iiljoki. Väldigt få smolt når havet och utan dör på vägen. Mortalitet runt kraftverken är förknippad både med turbinpassagen och predation till följd av att fisken försenas vid kraftverksdammarna.

Imorgon följer en dag med presentationer och diskussioner. Och på torsdag besöker vi Gullspångsälven och fiskfällan i Klarälven.

Huusko

Riina Huusko presenterar forskning om nedströmsvandrande smolt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larry

Larry Greenberg introducerar NRRV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publik

En intresserad lyssnarskara från Karlstad och Oulo