Träffar

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

I morgon ska vi ut och åka, vi ska åka upp till forsa och titta om de är möjligt att få ett ålrör ingjutet, när de ska gjuta om på dammen i Forsa kvarn. På onsdag blir det ytterligare en träff då ska vi träffa Per som har kraftverket i Östrafrölunda.