Johan Watz (Associate Professor at University of Karlstad Biology Department) together with others from the department, DHI Sverige and Fortum Sverige have recently published an article with VATTEN- Journal of Water Management and Research. The article, entitled ” HOW MUCH WATER DO SEA TROUT NEED? A COMPARISON BETWEEN A CORRELATIVE AND AN INDIVIDUAL-BASED MODEL TO PREDICT EFFECTS OF FLOW ON STREAM FISH POPULATIONS” used both a correlative model and an individual-based fish habitat model called InSTREM 7 as a management tool to assess water requirements for salmon and trout in a river reach located below Blanka-ström hydropower plant in river Emån, Sweden.

To read more about the paper this paper visit https://www.researchgate.net/publication/363272777_Hur_mycket_vatten_behover_havsoringen_En_jamforelse_av_en_korrelativ_och_en_individbaserad_modell_for_att_forutsaga_effekter_av_floden_pa_stromlevande_fiskar

Watch Part 2 of the epic aquatic documentary (part of a trilogy) this Sunday, 24 October, 19.00-20.00 on Swedish National TV (SVT2). This epic aquatic trilogy (the first of its kind on Swedish TV) covers three years of filming work by a team of experts. The team while making this documentary in 2019 spent two days with the University of Karlstads’ master course in river Ätran. Find out more on: https://www.svtplay.se/fiskarnas-rike ¨ https://fiskarnasrike.se/

In addition to that, there’s another documentary broadcasted on SVT’s “Kalla fakta” next week (Part 3 THE SEA is broadcast on Sunday 31 October, 19.00-20.00 on SVT2) on “eel conservation”. Watch out for Professor Olle Calles (a lecturer at the University of Karlstad and a member of the River Ecology and management research group) answering very important questions concerning eels.

Under förra veckan besökte sju av oss från Karlstads Universitet Nederländerna för att diskutera den projekterade Fish Migration River. Det är en enorm fiskväg som är tänkt att gå genom Afsluitdijk, en tidvattensbarriär mellan Waadenzee i Nordsjön och den skapade sötvattenssjön Zuiderzee i Nederländerna. NRRV, med Olle Calles och Eva Bergman i spetsen, har varit ansvariga för att ta fram en monitoringplan för att utvärdera fiskvandringen genom och vid den tänkta fiskvägen. I fredags besökte vi Afsluitdijk tillsammans med forskare från IMARES, lokala förvaltare och organisatörer från Fish-migration-river-teamet. Efter besöket disktuerade vi fiskvägens design och monitoringens utförande.

Den stora utmaningen är att släppa in vandrande fiskar men inte saltvatten. I dagsläget är tidvattenslussarna stängda vid högvatten och fisken tvingas, om den vill förbi slussarna, simma mot starka strömmar vid lågvatten. Fiskar som kan tänkas använda fiskvägen är bland annat storspigg, ål, havsnejonöga, flodnejonöga, staksill, nors, skrubbskädda, öring och sik, med lax och stör som spektakulära framtida målarter. För den mer långvandrande anadroma fisken är Rhens vattenssystem ett troligt slutmål. En tiondel av Rhens vatten rinner ut genom slussarna vid Afsluitdijk. Fiskvägen skulle också kunna användas av sötvattensfisk, såsom gös och gärs, för att ta sig in i sjön igen, efter att ha spolats ut när tidvattensslussarna öppnas.

FMR

En simulering av Fish migration River (bilden från www.wageningenur.nl)

FMR1

Utflödesområdet för vatten från slussarna. Det är i det här området, förmodligen till vänster om bilden, som fiskvägen planeras att byggas. Stolparna vi ser, och de ryssjor som hör till dem, är en del av ett övervakningsprogram för att undersöka vilka fiskar som finns i området, var de uppehåller sig och hur detta skiljer sig åt i tiden.

FMR4

Slussarna under fallande tidvatten. När tidvattennivån är låg strömmar sötvatten ut från sjön, genom slussarna.

Afsluitdijk är en fördämning mellan Nordsjön och Zuiderzee i Nederländerna. Fördämningen byggdes för att skydda landområden från översvämningar men har kraftigt förändrat ekosystemet i bukten – omvandlat vattnet från salt/bräckt till sött, motverkar tidvattendynamiken och utgör ett rejält vandringshinder för diadroma fiskar. Men nu väntar ett, åtminstone för den vandrande fisken, intressant projekt. En “fish migration-river” ska öka möjligheterna för vandrande fiskar att ta sig förbi barriären planeras. Se mer om projektet här:

YouTube Preview Image