Även denna gång var det en av Frodes laxar som letat sig till Örekilsälven… se mer info nedan och HÄR info om den första laxen.

Frode skrev:

Hei og takker.

Den er min.

Smolten ble fanget ovenfor Fosstveit kraftverk 12. mai 2010, merket og kjørt til fjordgapet med bil. Her ble den satt ut i en samlekasse samme dag. Etter 1 dag restituering i
samlekassen som står i saltvann ble den sluppet fri for å bli gjenfanget i Sverige. På merketidspunktet var fisken 132 mm lang.

Prosjektet har flere formål:

1) Betydningen av aluminium i brakkvann og effekter på smolt til voksen laks ratio

2) Fiskens vandrinsgvalg forbi kraftverk. Benytter den et sideløp eller går den gjennom turbinen. Hvordan optimalisere sideløpet?

3) Overlevelse av smolt forbi gjeddebeltet

I år hadde vi økt innsats på vinterstøing. Samlet fanget vi inn 207 vinterstøing av laks hvor 22 var PIT-merket i 2009 eller 2010 samt 315 vinterstøing av ørret hvor 11 var
PIT-merket i 2010. Ca 70 % av laksen var 2 SV. 100 % av vinterstøingene benyttet sideløpet når dette var tilgjengelig (åpnet).

Denna gång är det Daniel Frändås Thörner, som inte är ny i älven, som har dragit upp en PIT-märkt lax i Örekilsälven. Jag vet inte om det är posten som krossar märkena, men även detta var nästintill pulveriserat (se längst ned i brevet). Som ni ser nedan skriver Daniel i sitt brev till Lars-Åke Winblad på Munkedals kommun att laxen togs i Örekil 28 juni, var 64 cm och vägde 2,5 kg. Ska vi våga oss på en gissning om att det är Frode Kroglund som har varit i farten igen?

Frode? Koden är 000170036008 (dec) och 000000000A228B28 (hex).

Tack till Daniel och Lars-Åke!