Huvudförhandling om åtgärder vid kraftverken i övre Mörrumsån pågår under tre dagar. Omlöp och låglutande galler för de vandrande fiskarterna, eller bara en “laxtrappa” enligt 1918 års vattenlag? Därom tvista bl.a. kraftbolag och Kammarkollegiet. Nrrv:s bidrag bestod i klargöranden om passageåtgärders utformning, placering och fördelning av vatten. Två dagar återstår och utfallet blir avgörande för Mörrumsån i framtiden? Glädjande att se att årets uppvandring av laxfisk är den största på mer än 20 år.

Kolla in fiskräknarna i Mörrumsån: http://morrum.sveaskog.se/sv/morrum-lax/fisch-counter/

“Vattenkraftutredaren Henrik Löv skriver i ett delbetänkande att det inte finns skäl nog att skärpa det kapitel i Miljöbalken som ska skydda flera svenska vattendrag från utbyggnad av vattenkraft. Det rapporterar Riksdag & Departement. Samtidigt berättar Löv att hans slutsatser kan komma att ändras.”

Detta från Miljöaktuellt och artikeln Vattenkraftsutredningen: Finns inte skäl nog för att skydda älvarna.

Se också ursprungsartikeln från Riksdag & Departement