Under loppet av två veckor har Karlstads universitet närvarat vid två möten i Falkenberg som berör Ätrans framtid. Den 13 mars var det möte med Hållbarhetsberedningen och i går var det möte med Falkenbergs Kommunråd samt E.ON Vattenkraft. Temat på mötena var snarlika, dvs vad har forskningsprojekten i Ätran kommit fram till och hur kan denna kunskap användas för det framtida arbetet med att förbättra miljöförhållandena i Ätran? Det har hunnits med en del inom de olika projekt som löpt sedan 2006… Spännande fortsättning följer…

Dagens lax 2

Posted by Olle Calles | Projekt Herting

Så kommer då berättelsen om nr 2…

Lax nr. 29 är en hane på 71 cm och 2,9 kg som märktes och sattes ut ovan laxbron 31 augusti.

Den väntade till 8 september innan den närmade sig laxtrappan och det krävdes 10 sådana besök innan den tog sig förbi 3 oktober. Knappt en dygn senare var den i Vessigebro och 2½ dygn efter den passerat Herting var den och rekade i Högvadsåns mynning. Sannolikt lekte den vid “Nannes öar” strax nedströms Högvadsåns mynning. Vid högflödena under hösten passade den på att vandra nedåt och förbi Herting, med det spillvatten som släpptes den 28 november. Nästa fisk får bli någon som inte haft det så lätt som nr. 44 och 29.

Dagens lax 1

Posted by Olle Calles | Projekt Herting

Detta är den första “Dagens lax” där vi kortfattat återger vad som hänt de laxar vid radiomärkte i höstas och pejlat sedan dess. Om tiden tillåter kommer vi berätta om en ny lax varje dag, vilket innebär att vi kan se fram emot en 45 dagars följetong. Kommentera gärna om det är något i berättelserna ni saknar eller speciellt uppskattar.

Lax nr. 44 är en hane på 84 cm och 4,4 kg som märktes och sattes ut ovan laxbron 15 september. Efter upprepade försök (8 st) att passera laxtrappan (Denilen) fullföljde den slutligen 26 september. Den simmade snabbt vidare uppströms och in i Högvadsån 14,5 timmar senare. Inom ett dygn hade den även lyckats hoppat förbi Nydala. Trolig lekplats var i Hjärtredsån vid Ullareds camping där den även tillbringade vintern. I våras simmade den nedströms och nådde Herting 28 februari. Först på eftermiddagen 12 april lyckades den passera genom besfällan och nå havet samma kväll. Imponerande! Tänkt vad de i dag får krångla för att komma upp och ner i ån!