Project Update!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

After ten days we have been observing a steady stream of fish moving downstream, with species including ål, abborre, mört, braxen, lake, löja, och gös found in the traps. The current total of eels to date is 21 individuals, with the largest weighing 1.56kg and a length of 915mm.

The upstream migration trap I have been building is also nearly completed and will hopefully be sited in the river in the near future to assess the quantity of eels moving back up-river after a long  journey out to sea.

It was nice to see some interested young people from the gymnasiet on wednesday who may also take up an interest in conservation efforts in the future.

Joe

Naturvårdsverket finansierar även under 2011 vårt projekt i Alsterälven! Detta via Havsmiljöanslaget. Det innebär att vi kommer att kunna ta nästa steg inom studierna av ålens djuppreferens. Vi vet nu att ålen föredrar flyktöppningen/ålröret i botten, medan övriga arter föredrar att passera ytligt. Vad händer då om endast ett av dessa alternativ är tillgängligt? I många fall är det nämligen inte möjligt, eller åtminstone väldigt kostsamt, att anlägga passager på olika djup… hur påverkar det då möjligheten till passage för olika fiskarter?

Var är ålen?

Posted by Olle Calles | Projekt Alsterälven

Ålvandringen har tyvärr stannat av rejält i och med uteblivet regn och låga temperaturer. Vi har märkt sju ålar med radiosändare, men bara en har hittat fram och ut genom rören och den hade blivit skadad längs vägen. Vi hoppas på riktiga blöta höststormar för att få fart på dem igen!! Fiskeriverkets planerade tripp för en andra märkningsomgång med hydroakustiska sändare får nog skjutas på framtiden…. om inget händer inom kort. Nedan foton från märkningsaktiviteterna med Linda, Olle, Nina och Stina (bakom kameran). Pejlturerna mellan kraftverket och Gunnerud har visat oss hur vacker Alsterälven med omgivningar är! Frödingleden som går längs med älven rekommenderas varmt.

Telemetri

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

I onsdags, för snart en vecka sedan, kom telemetristudien igång (mer info om syftet med telemetristudien hittar du här!). Fem ålar, som fångats uppe i Gapernfällan, förseddes med radiosändare och släpptes därefter ut i Alstersälven ca 1,5 km norr om Alsters kraftverk. Jag har sedan dess pejlat in dessa ålar varje dag och sett hur mycket de förflyttat sig från ena dagen till den andra. Mycket intressant. En av dem återfångades i bottensumpen idag och en annan har knappt påbörjat sin resa. Imorgon kommer ett par nya ålar att förses med radiosändare.