Ålyngelledare

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Nu har vi börjat komma igång med att streamermärka en del ålar. Vi har satt ut fem stycken streamermärkta ålar i ätraforsdammen och fyra stycken ovanför ålröret vid Vessigebro. Vi har även byggt en ålyngelledare som vi räknar med att den kommer att vara i drift under onsdagen. I morgon kommer vi att åka runt till alla ålkistor och hämta de ålar som fångats höger upp i systemet.