Pressmeddelande

Posted by Olle Calles | Projekt Ål i Ätran

Ålen i Ätran kartläggs – information från allmänheten efterlyses

I ett unikt samarbete mellan E.ON, Falkenbergs kommun och Karlstads universitet kartläggs ålbeståndet i hela Ätran för första gången. Syftet är att skaffa kunskap om var ålen växer upp och vilka vägar den väljer när den vandrar upp och ner i vattendraget så att lämpliga åtgärder kan vidtas och fler vuxna ålar når havet.

– Vi är väldigt angelägna om att ta del av den kunskap som finns lokalt, säger projektledare Olle Calles på universitetet i Karlstad. Såväl historiska som nyare uppgifter om fångstplatser, ålförekomster eller utplanteringar är värdefull information som vi behöver. Vi är också i behov av människor som är intresserade av att hjälpa till, till exempel med tillsyn av fällor eller på annat sätt.

ALLA ni som sitter på ålkunskap och kanske en strategiskt placerad fälla!? Hör av er till oss om ni kan tänka er att bidra på något sätt!

Läs pressmeddelandet i dess helhet på Karlstads universitets hemsida, klicka här!