…arbetar med såväl naturvetenskapliga frågeställningar gällande ekologi och fysiologi som samhällsvetenskapliga frågeställningar inom turism, rekreationsfiske och miljöfilosofi. Vi har ett särskilt intresse av att arbeta med tillämpade problem och lösningar på dessa, men bedriver också viktig grundforskning som knyter an till våra tillämpade frågeställningar. Vi anser att vår forskning bidrar till en samhällsutveckling mot ett hållbart nyttjande av en av Sveriges viktigaste naturresurser, rinnande vatten.

Flera tillämpade forskningsprojekt bedrivs för närvarande: se http://www.kau.se/biologi/forskning-1

Both comments and pings are currently closed.