Projektbeskrivning

Projektet är ett Life+ Natureprojekt som pågår 2012-2016, och som syftar till att stärka bevarandestatusen för den utrotningshotade tjockskaliga målarmusslan (Unio crassus) och förbättra den ekologiska statusen i tolv vattendrag inom dess svenska utbredningsområde. Detta sker genom:

1. Kartläggning av vilka värdfiskar som utnyttjar den tjockskaliga målarmusslan i sju vattendrag. Dessa resultat kan användas till att designa åtgärder som gynnar både musslan och dess värdfiskarter.

2. Den naturliga flödesdynamiken återskapas i tolv vattendrag genom att återställa strukturer (substrat och vandringshinder) och processer (konnektivitet och korridorfunktioner) som är fördelaktiga för den tjockskaliga målarmusslan och dess värdfiskarter.

3. För att förstärka musselpopulationer kommer odling av juvenila musslor och omförflyttning av vuxna musslor att ske. Utsättning av juvenila musslor och värdfiskar som är infekterade med mussellarer kommer att ske i två vattendrag. Dessutom kommer vuxna musslor förflyttas till mer gynnsamma livsmiljöer, vilket syftar till att förbättra reproduktionen i sex vattendrag.

Vid sidan av de konkreta bevarandeåtgärderna strävar projektet efter att bygga upp kunskap för framtida förvaltning av de lokala vattenråden.

I nio av de tolv vattendragen har den tjockskaliga målarmusslan klassificerats som ”ofördelaktig bevarandestatus” enligt EG:s habitatdirektiv, medan musslan är utdöd i tre av de tolv vattendragen. Genom de föreslagna åtgärderna förutspår vi att bevarandestatusen för den tjockskaliga målarmusslan förbättras vid åtta av de tolv vattendragen, vilket förväntas ske genom ökad rekrytering av unga musslor.

Deltagare

Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland och Södermanland,
Karlstads universitet, Naturvårdsverket och Naturhistoriska riksmuseet.

Finansiärer

EU:s Life+ Naturefond, länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Jönköping, Östergötland
och Södermanlands län, Karlstads universitet och Naturvårdsverket.

Blogginlägg om Målarmussla

ucforlife

You can leave a response, or trackback from own site.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *