Projektbeskrivning

Projektet i Emån har ingått i tre olika delar av forskningsprogrammet ”Vattenkraft – miljöeffekter, åtgärder och kostnader i nu reglerade vatten” som är ett forskningssamarbete mellan Fiskeriverket, Naturvårdsverket, Statens Energimyndighet och Elforsk.

Den innevarande tredje perioden fokuserar på kostnad och nytta av olika former av åtgärder i reglerade vattendrag. Vårt arbete fokuserar på att identifiera de bästa åtgärderna och testa deras funktion. Under perioden 2007-2010 fokuserar vid på hur man kan förbättra möjligheterna för fisk att passera kraftverk när de är på väg nedströms. I korthet kan man säga att vi vill veta hur mycket mer fisk en viss åtgärd ger, för att kunna väga denna nytta mot kostnaden. Tillsammans med Kjell Leonardsson vid SLU, Umeå, kan vi nu modellera olika åtgärdspakets effekter på öringpopulationen. Dessa resultat levereras sedan till samhällsekonomer vid SLU, som genomför den ”kostnads-nytto-analys” som utgör den centrala delen för programmets tredje period som har titeln ”Cost-Benefit Analysis of River Regulation: The case of Emån and Ljusnan Cost-Benefit Analysis of River Regulation:The case of Emån and Ljusnan”.

Under våren 2010 pågår arbetet med att förbättra och utvärdera den nationellt unika fiskavledaren vid Övre Finsjö kraftstation. Principen är att utöka gallerytan, minska gallrets lutning mot botten samt erbjuda fisken alternativa vägar ut i form av flyktöppningar.

 

Deltagare

Olle Calles (KAU) – Ansvarig avledardesign, personal och fältarbete 2001-2010

Stefan Kläppe (KAU) – Fältansvarig 2010

Jonas Christiansson (Forshagaakademin) – Fältarbete Emån 2010

Karl-Magnus Johansson (KAU) – Fältarbete Emån och Mörrumsån 2010

Erik Hellquist (Forshagaakademin) – Fältarbete Mörrumsån 2010

Johan Tielman – E.ON Vattenkraft Sverige

Bengt Kriström (SLU) – Projektledare

Larry Greenberg (KAU) – Projektledare Emån (WP3)

Kjell Leonardsson (SLU) – Populationsmodell

Samt lokala och regionala organisationer och myndigheter:

  • Emsfors SFK
  • Emåns vattenförbund
  • Fliseryds SFK
  • Gustaf Ulfsparres Stiftelse
  • Länsstyrelsen Jönköping
  • Länsstyrelsen Kalmar

Kontakt

__________________________________

Mejla oss (Stefan) med följande formulär

[contact-form 1 ”Kontaktformulär 1”]

 

Finansiärer

Avledarens uppförande finansierades av Naturvårdsverkets havsmiljöanslag och E.ON Vattenkraft Sverige.

Fr.o.m. 2010 finansieras arbetet i Emån av KK-stiftelsen, E.ON och Karlstads universitet.

 

 

 

 

 

Both comments and pings are currently closed.