Huvudsyftet med studien är att undersöka kolonisationen av arter i och längs biokanalen och hur artsammansättningen utvecklas med tiden.

Biokanalen har utformats så att den innehåller tre olika specialsträckor med olika miljöer – djupa partier med långsam vattenhastighet, ringlande lopp med strandpartier som ibland svämmas över samt små fåror med öar mellan. Dessa specialsträckor skiljs åt av sträckor med grovt substrat och rak sträckning som påminner om traditionella stigrännor. Man kommer att jämföra de olika specialsträckorna med varandra, med de stigränneliknande sträckorna och med referensbäckar, dvs. naturliga bäckar av liknande storlek i närområdet.

I och med byggnationen av den nya kraftstationen har habitat lämpligt för den hotade flodpärlmusslan försvunnit. Mer vatten kommer att dämmas upp och strömmande områden kommer att gå förlorade, vidare har del av den gamla älvfåran, vilken innehöll flodpärlmusselhabitat, fyllts igen.

För att bevara flodpärlmusslan i området flyttades 230 individer från Eldforsen till Risforsen i Äppelbo. Dessa individer ska så småningom introduceras i Eldbäcken där möjligheter för överlevnad och reproduktion kommer att undersökas.

Both comments and pings are currently closed.