Projektet finansieras av Fortums Nordiska miljöfond. Medlen kommer från försäljning av el som märkts med ”Bra Miljöval” och utdelningen av dessa pengar godkänns av Svenska Naturskyddsföreningen.

Kontaktperson hos Fortum är Marianne Svedin: marianne.svedin@fortum.com

”En blogg är english assignment help en loggbok/dagbok som är tillgänglig på Internet öppen att läsas av alla. Bloggen är en personlig webbplats för användaren. Åsikter som framförs, direkt eller via länkar representerar inte Fortums officiella hållning.

Författaren är personligt ansvarig för den information som publiceras i bloggen.”

Both comments and pings are currently closed.