Olle Calles, Karlstads universitet, projektledare

Joe Wastie, Karlstads universitet, fältansvarig våren 2011

Ulf Levein, kraftverksägare

Magnus Löfqvist, Länsstyrelsen i Värmland

Jonas Andersson, Länsstyrelsen i Värmland

Håkan Wickström, Fiskeriverket

Arne Fjälling, Fiskeriverket

Both comments and pings are currently closed.