AlvräddarnaI det senaste numret av Älvräddarnas tidning Älvräddaren skriver jag och Olle Calles om en del av vår forskning kring vattenkraft, fiskvägar och vandrande lax. Artikeln inleds med att  “Under de senaste hundra åren har utbyggnaden av vattenkraften blockerat många älvar vilket utrotat eller kraftigt minskat många fiskbestånd. Vattenkraften är idag mycket viktig för Sveriges ekonomi och står för ungefär hälften av landets elproduktion. Det enskilda vattenkraftverkets bidrag till den totala energiförsörjningen är dock väldigt skiftande. De tvåhundra största kraftverken står för över 90% av elproduktionen medan de minsta 1500 kraftverken bara producerar 1% av vattenkraftens elproduktion. Detta öppnar för skilda fiskpassagelösningar på olika platser. Genom att riva ut mindre betydelsefulla kraftverksdammar kan många vattendrag öppnas upp för vandrande fisk. Samtidigt kommer dock behovet av att utnyttja älvarna för elproduktion vara fortsatt högt under överskådlig framtid. Men livskraftiga bestånd av vandrande fiskar och vattenkraft behöver inte utesluta varandra. Med genomgripande fiskpassageåtgärder kan en stor andel fisk på kort tid passera vattenkraftverken i både uppströms och nedströms riktning. Det visar vår forskning från Karlstads Universitet.”.

Artikeln har titeln  Tillbaka till framtiden – lax och vattenkraft i samma vattendrag? och behandlar vandrande lax och vattenkraft i Klarälven, Winooski River och Ätran. Den går att läsa i sin helhet i online-versionen av tidningen här.

For the Love of Rivers

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

fortheloveofriversIn the book “For the Love of Rivers – A Scientist’s JourneyKurt D. Fausch writes about his research, river ecology, people and conservation. The book describes beautiful rivers, interesting relationships (between organism and between people) and dedicated science. Focus is on life in and around streams. From char interactions and connections between the stream and the terrestrial environment in Japan; to brassy minnows and water use or cutthroat trout, habitat changes and invasive species in the Western United States. In the end, the book calls for the conservation and restoration of our streams and rivers. John Piccolo, researcher at Karlstad University, has reviewed the book in Fish and Fisheries:

“Most of us in the biological sciences know that freshwater is the source of life. We know that our own bodies are 70% water, and we are aware of the relative scarcity of freshwater worldwide. We know of the critical anthropogenic imperilment of freshwater and the life it sustains. Freshwater is life, and freshwater flows through landscapes as rivers and streams. Civilization began on the banks of rivers, and rivers continue to flow today through most of the world’s great cities. But what of the life that lives beneath the surface of our rivers and streams? How does it fare and why should we care?

Fausch takes us on an incredible journey of scientific discovery, told through the lens of personal tragedy and triumph. Fausch is a leading stream ecologist,whose painstaking attention to scientific rigour has led to important findings at scales from individual behaviour to riverscapes and land-water interactions. ‘For the Love of Rivers’ recounts some of the many steps along a career of scientific discovery, weaving this tale into the much greater issues of personal loss and the conservation of streams and the life they support…

…For the Love of Rivers gives both inspiration and perspective, and for that alone, it is worth reading…”

Read the full review here and borrow the book from a a well-stocked library.

Anmälan till Fiskmarknad 2016

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Fiskmarknad 2016 arrangeras i Luelå den 23-25 Augusti och det är fortfarande möjligt att anmäla sig. Fiskmarknad är en konferens för alla som är engagerade i arbetet med fiskvandring, fiskpassage och restaurering där möjlighet ges att lyssna på föredrag, skapa nätverk, träffa kraftbolag, myndigheter och konsulter. Fyra keynotes och ett 30-tal talare kommer under två dagar presentera forskning, projekt och passage lösningar. På onsdagkvällen visas filmen Return of the River om damutrivningarna i Elwha River. En dag arrangeras dessutom studiebesök till Piteälven, Lillpiteälven, Åbyälven och Byskeälven. Konferensenes program är tillgängligt här Läs mer på www.fiskmarknad.org och anmäl dig här. Sista anmälningsdag är 10 augusti!

fiskmarknad

Fiskmarknad 2016 arrangeras av Länsstyrelsen Norrbotten, Karlststads Universitet, Länsstyrelsen Värmland, Natursskyddsföreningen, Sportfiskarna och World Fish Migration Foundation.

Förra veckan representerade Olle Calles NRRV och Karlstads universitet under en studieresa till Exploits River i Newfoundland, Kanada. Studiebesöket skedde tillsammans med andra svenska forskare, förvaltare och företrädare för industrin. Syftet med besöket var att lära sig mer om framgångsrika fiskpassageåtgärder i älven. Olle har tidigare berättat om resan här på NRRV.se. Den svenska delegationens besök fick också genomslag i media.En del av reportagen finns tillgängliga online.

Lyssna på ett radioinslaget “Sweden group hoping Newfoundland expertise can help preserve their salmon stocks” på CBCNews här:

CBCNews har även en textversion av nyheten: Exploits River salmon management impresses Swedish researchers.

Nyhetskanalen VOCM berättade också om Exploits River och den svenska delegationens besök. Läs och lyssna på deras reportage här: Swedish Delegation Touring Exploits River Salmon Efforts.

Olle Calles, forskare vid Karlstads Universitet, gjorde under förra veckan ett antal studiebesök vid fiskpassagelösningar i Exploits River i Newfoundland, Kanada. Olle berätar:

“Under förra veckan har universitet, myndigheter, kraftbolag och konsulter besökt Newfoundland för att ta del av hur man jobbat med åtgärder och förvaltning av de lokala laxbestånden. Vi har bl.a. tagit del av de framgångsrika åtgärderna för att passera vandrande lax uppströms och nedströms förbi kraftverken på Exploits River, detta trots att Exploits River har ett årsmedelvattenflöde på 290 m3/s. Åtgärderna för nedströmspassage består av ett välplacerat ytspill vid Bishop’s falls (slukförmåga 255 m3/s) och en 187 mm lång flytande Louver vid Grand-Falls Windsor (365 m3/s). Beståndet av Atlantlax har ökad från ett tusental lekvandrande laxar på 90-talet, till som mest 50 000 leklaxar i dag. Den ökande mängden lax har skapat nya jobb både inom fiskevård, turism och sportfiske. En av de huvudsakliga orsakerna bakom framgången har varit ett nära samarbete mellan förvaltande myndigheter (Fisheries and Oceans Canada), kraftbolag (Nalcor energy), lokalbefolkning och organisationer (bl.a. ERMA).

Vi sänder ett stort tack till våra extremt kunniga och tålmodiga guider Keith Clarke och Martha Robertson (Fisheries and Oceans Canada), Wilmore Eddy och Brent Sellars (Nalcor energy) samt Fred Parsons (ERMA).

Läs mer på exploitsriver.ca.

NFL-01

Foton från studiebesöket. Nalcor är kraftbolaget och Fisheries and Ocean Canada den förvaltande myndigheten.

On Thursday, June 9, Ian Cowx, from University of Hull, will give a seminar titled “Paradigm shifts in freshwater fish conservation: moving to the ecosystem services concept. The seminar will be given at 14:15 in room 5F416 on Karlstad University.

Earlier during the same day, Anders Andersson, PhD-student at Karlstad University, will defend his licentiate thesis titled “Catch and effort from a recreational trolling fishery in a large lake”. Ian Cowx will be Anders opponent during the defense. The defense will take place at 10:15 in Room 9C203 at Karlstad University. Anders thesis is available here.

Everyone is welcome to attend both events!

On Tuesday, June 7, Joacim Näslund from the University of Gothenburg, will give a seminar titled ”The pace of life of brown trout: linking growth and survival with animal personality”.

In the abstract for the seminar, Joacim writes: “The Pace-of-Life syndrome (POLS) hypothesis suggests that different individuals within a species have different combinations of physiological, behavioural and life-history traits, which are linked together. Typically, researchers have classified individuals into a few, typically two, major categories:  proactive (or bold) and reactive (or shy). Following the POLS proactive individuals are for instance more active and bold to support a faster metabolism and a higher growth rate, they have a lower stress response, and they typically have a higher risk of mortality. The reactive individuals have the opposite traits. In the seminar, I will discuss the POLS hypothesis in the light of several recent experiments on wild brown trout. I will show that the POLS is not as straight forward and intuitive as presented in conceptual papers on the topic. For instance, while several traits are linked together in a syndrome in the brown trout, the predictions from POLS are not confirmed by empirical data. As an example, during the early juvenile stage more active fish tend to have a higher probability of survival, despite a higher presumed exposure to predators and competitors. A potential explanation, relating to the behavioural ecology of the juvenile brown trout will be presented. Furthermore, I will show that the probability for survival for different POLS categories of trout likely changes during their ontogeny.

The seminar will be given at 13:30 in room 5F416 on Karlstad University. Everyone is welcome to attend!

Martin Österling förevisar en tjockskalig målarmussla i samband med invigningen av den nyrestaurerade ån. Foto från Skånska Dagbladet.

För knappt två veckor sedan invigdes den nyligen restaurerade Klingaälsvån i Skåne. I en tidigare epok rätades vattendraget för att öka jordbruksproduktionen i området, nu har man återställt ett naturligt slingrande (meandrande) vattendrag. Restaureringen består, förutom återmeandring av vattendraget, också av försök att återetablera den tjockskaliga målarmusslan i ån. I slutändan förväntas åtgärden leda till ett mer naturlikt vattendrag och mindre läckage av jordbrukets näringsämnen till havet.

Den tjockskaliga målarmusslans larver lever som bekant en tid som parasiter på fiskars gälar. Som ett led av projektet har den tjockskaliga målarmusslans förhållande till olika fiskarter studerats. Forskningen om mussellarvernas förhållande till olika fiskarter har legat till grund för att fisk, såsom stensimpa och elritsa, fångats i ån, infekterats av mussellarver på lab och sedan åter släppts ut i ån. Från Karlstads Universitet har Lea Schneider och Martin Österling varit aktiva i projektet.

Läs mer om projektet på UCforLIFE.se. Skånska Dagbladet har också en artikel med flera foton från invigningsdagen. Läs den här.