Fyra professorer – Christer Nilsson, Christopher HumborgHans Lundqvist och vår egen Larry Greenberg – har under mellandagarna skrivit en debatt-artikel i Svenska dagbladet där de pekar på Sveriges behov av ny modern lagsftiftning för att effektivt kunna använda vår kunskap för att skydda ekosystemen i de utbyggda älvarna: “Vi vet idag mycket mer om de skadliga effekterna av dammar och flödesreglering, än vad som var känt då vattenkraften byggdes ut i Sverige. I en ny utredning föreslås också flera viktiga åtgärder där miljö och fiskvägar skyddas. Vi hoppas nu att Sveriges regering är beredd att ta steget och lagstifta för att genomföra de förslag som finns för att bättre skydda åar och älvar”, skriver de på SVD-Opinion.

Läs hela debatt-artikeln på Svenska dagbladets hemsida: Ny lag behövs för att skydda åar och älvar.

Så här i ledighetstider kanske det kan passa bra med ett filmtips. Donau – Europas Amazonas är en dokumentär i två delar om en av Europas största floder. Filmen berättar en del om livet i och vid floden samt hur människan påverkar och påverkas av vattendraget. Vandrande störar och Donau laxar förekommer, men också bävrar, vatteninsekter, storstäder, pelikaner och mycket annat.

DonauFilm1

Del 1 – From the Black Forest to the Black Sea

DonauFilm2

Del 2 – Forest, Flood, Frost

NoWPaS 2014 i Värmland

Posted by Daniel Nyqvist | Konferens
nowpaslogoNästa år organiserar doktorander från Karlstads Universitet och SLU workshopen NoWPaS i Värmland. Under tre dagar samlas doktorander och postdocs från stora delar av Atlantlaxens utbredningsområde för att presentera sin forskning och lära av varandra. Fyra seniora keynotes kommer också att prata på workshopen – Eva Bergman, Olle Calles, Bror Jonsson och Göran Spong . Vi ser fram emot en kunskapsintensiv och trevlig sammankomst på vår egen hemmaplan. Och ifall du är en ung forskare som jobbar med lax eller öring, glöm inte att anmäla dig och boka upp den 8-11 April 2014! Mer info nedan:
“2014 the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids (NoWPaS) will be organized in Värmland, Sweden on 8th-11th April 2014.
 
In 2005 a network was established for PhD students and postdoctoral fellows within Salmo salar and Salmo trutta research. Today, NoWPaS is a global network with more than 100 members and eight workshops have been held with great success in Sweden (2006), Finland (2007), Denmark (2008), England (2009), Scotland (2010), France (2011), Norway (2012) and Wales (2013). The workshop gives the opportunity to PhD students and postdocs to present their work and learn from others. In addition, four keynote speakers will be present to share their knowledge and experience.
 
To register for NoWPaS 2014, please email nowpas2014@nowpas.eu with your name, institution and presentation title before 1st February 2014. The number of attendees at the NoWPaS 2014 workshop is limited, and registrations will be accepted on a ‘first come, first served’ basis.
 
Please find more information about NoWPaS in the attached flyer and at www.nowpas.eu/events.htm.  
 
Please disseminate this information to people/labs/research groups who may be interested.
 
 
Welcome to Värmland!”

Bestånden av lax på västkusten har minskat betydligt de senaste åren. Via HAVs hemsida berättar Håkan Karlstrand: “Orsakerna till att bestånden minskat är komplexa och varierar från vattendrag till vattendrag. Gemensamt för alla bestånd är att överlevnaden för unglax under första året i Atlanten har minskat drastiskt sedan 1980-talet… …Klimatförändringar kan ha lett till att förutsättningarna för laxens uppväxt i Atlanten försämrats. Utbyggnad av vattenkraft, försurning, sjukdomar och parasiter samt ett ökat fiske är andra orsaker.”  Nu föreslår HAV hårdare regleringen av fisket i havet. Detta innebär främst minskat fiske på blandade (starka och svaga) bestånd genom regleringar av nätfisket, samt minskad dagskvot för handredskapsfisket.

Läs mer på HAVs hemsida: HaV föreslår nya regler för att skydda lax och öring på västkusten

Olle Calles rapporterar från Fiskmarknaden i  Nederländerna:

Last week Vismarkt 2013 was organized December 11-12 in Tiel, the Netherlands. This is the third conference on this format, after the Vismarkt 2012 in Netherlands and Fiskmarknad 2013 in Karlstad, Sweden. The theme was again fish migration, rehabilitation and techniques to trap, tag and track fish. The two-day event included one day of field-trip and one day of presentations and exhibition. Participants presented a large number of ongoing activities in the Netherlands, Belgium and Germany. The exhibiting companies presented their products during 3 min pitch presentations. I presented the Swedish perspective and our experience in a key-note presentation. I also took the opportunity to advertise our Master course in Stream ecology, which resulted in several interested students from Netherlands, Belgium and Spain.”

Vismarkt-2013-mix

River Webs och Shigeru Nakano

Posted by Daniel Nyqvist | Events

Häromdagen visade John Piccolo filmen River Webs på Karlstads Universitet. Det är en inspirerande dokumentär om den japanska ekologen Shigeru Nakano och livet i och runt rinnande vatten. Samt om forskning som nyfikenhet, vänskap och förståelsen av samband.

Filmen verkar dessvärre inte finnas tillgänglig online men nedan ser ni ett kort utdrag från den:

YouTube Preview Image

Färgmärkning av öring

Posted by Daniel Nyqvist | Vinterekologi

Det avdelningsgemensamma laboratorieexperimentet fortskrider. För att hålla isär individuella fiskar märks de med med VIE (visual implant elastomer). Detta innebär att två-komponentsplastfärg injiceras i fiskens rygg och/eller stjärtfena. Olika färg- och fenkombinationer på olika individer gör det möjligt för oss att skilja dem åt. Färgmärkningen fungerar som en sorts nummerlapp eller namnlapp på fiskarna under experimentets gång.

Färgmärkning1

Öringen märks med röd färg i ryggfenan…

Färgmärkning2

Och i stjärtfenan…

Färgmärkning3

Den här fisken är märkt i både rygg- och stjärtfena. Genom att jämföra färgmärkning på de olika fiskarna kan vi sedan skilja dem åt under experimentets gång.

 

Idag har vi ätit tårta för att fira publiceringen av Stina Gustafssons artikel “Macroinvertebrate colonization of a nature-like fishway: The effects of adding habitat heterogeneity”. Pappret handlar om hur bottenfaunan har koloniserat olika habitat i en naturlig fiskväg vid Eldforsen i Västerdalälven. Artikeln är begränsat tillgänglig här.

SGustafsson

Stina Gustafsson med artikeln

TrichopteraCake

En underbart god Trichoptera-tårta och en fantastisk Baetidae-kladdkaka

Eldbäcken

Den naturliga fiskvägen vid Eldforsen, hösten 2012.