Under två dagar har aktiviteter pågått vid Siljan för att komma vidare med att rädda den hotade Siljansöringen. Representanter från fiskevårdsområdesföreningar, andra intresseföreningar, universitet och intresserad allmänhet har samlats för diskussioner och föreläsningar. Slutsatsen var att man måste samarbeta och dra åt samma håll och att man ska satsa på den unika resurs som den vilda öringen utgör. Återställandet av fiskvandringen i Siljans biflöden har redan inletts och kommer inte bara gynna öringen, utan alla vandrande fiskarter som t.ex. siken som observerades under rundturen (se foton nedan).

Media rapporterade från vissa av aktiviteterna:

Dalarnas tidningar – Mora tidning

Dalarnas tidningar – Falukuriren

Sveriges Radio P4 – Dalanytt

Sveriges Radio P4 Dalarna Morgon med Anna och Love (cirka 2:15-2:20 in i programmet)

 

Siljansöringen-2013 - Copy

Bror Jonsson – foto från nina.no

Förra veckan anlände Bror Jonsson från Norge för att arbeta som gästprofessor inom NRRV på Karlstads Universitet. Under första veckan bekantade han sig med miljön och forskarna på avdelningen. Under två halvdagar presenterade vi vår forskning för Bror som kom med kort feedback. Bror Jonsson har imponerande erfarenheter av forskning på laxfisk och vi hoppas alla på produktiva månader framöver.