Radiomärkning i VG

Posted by Daniel Nyqvist | Nyheter

Lars og Lars är ett norsk fiskeprogram på kvällstidning VGs hemsida. För den som orkar med en viss dos skrikig norsk reklam kan man här se ett litet reportage om radiomärkning av öringsmolt i Guldbrandsdalslågen-Mjösa-systemet. Det är NRRV bekanta Mårten Kraabol som märker och intervjuas.

Idag pratade John Piccolo om smoltmigrationen i Klarälven på seminariet  ”Understanding smolt  migration in Klarälven”. Under två år (2012 och 2013) har John Piccolo med fältarbetare och nordlig experthjälp fångat smolt med ryssja i Edebäck (strax uppströms Edsforsen, det åttende kraftverket från Vänern och det första kraftverket de nedströmsvandrande smolten stöter på i sin vandring mot sjön).

Syftet med arbetet har varit flerfaldigt: För det första har man kunnat studera smoltvandringsperioden som sådan. När och hur länge vandrar smolten? Detta har arbetet med ryssjan gett en tydligare bild av då smolt fångats från början av maj och en bra bit in juli. Denna kunskap kan potentiellt användas för att tajma spill-vatten vid kraftverken eller andra åtgärder för att underlätta överlevnaden i vandringen i den utbyggda delen av älven. Man skulle även kunna tänka sig att information om den naturliga smoltvandringsperioden kan användas för att tajma utsättningen av den odlade fisken. Vidare är det – eftersom smolt märkts, satts upp uppströms ryssjan och i vissa fall återfångats i den – möjligt att uppskatta antalet vandrande smolt. En uppskattning av smolt-produktionen i älven kan sedan relateras till habitatkvalitet, antal lekfisk, överlevnadstal i älv och sjö. Det framtida målet är, för John Piccolo, att kunna skapa en modell av laxpopulationen som sammanlänkar laxens skiftande habitat (lekplatser, uppväxtplatser, vandring, sjö osv) och livshistoriefaser.en annan vision är att kunna studera “ecoevolutionary dynamics” där till exempel populationsmodeller, evolution och klimatförändringar analyseras. För detta krävs dock ytterligare och rejäla ansträngningar – både i älv och sjö.

John avslutade med att trycka på värdet av att få igång ett smoltmonitoring-program i Klarälven. Föredraget följdes av diskussion om Klarälvslaxen och dess framtid.

JohnPiccolo

Missa inte morgondagens seminarium om smoltmigration i Klarälven. Som förfest bjuder vi på dessa fina bilder från sommarens forskning. Fotona är alla tagna av fältarbetaren Oscar Askling. Väl mött imorn klockan 13:15 i sal 5F416 på Karlstads Universitet. Alla är välkomna!

IMG_3876

Smolt (lax och öring) fångades på sin nedströmsvandring i denna ryssja. De fångade fiskarna märktes och släpptes ut uppströms fällan och riskerade alltså att fångast igen när de passerar ryssjan. Genom att jämföra antalet märkta fiskar med antalet omärkta i fångsten beräknas sedan det totala antalet smolt som passerar ryssjan i älven, s.k mark and recapture beräkning av populationens storlek.

IMG_3681

Forskaren John Piccolo i aktion.

IMG_3756

Ett laxsmolt mäts.

DSC03427

Ett märkt öringsmolt

 

Under de senaste veckorna har vi radiomärkt ytterligare ett knappt 30-tal lekvandrande laxar i Klarälven. Som vanligt märker vi dem när de fångats i fiskfällan i Forshaga. Våra radiomärkta laxar transporteras sedan tillsammans med de andra lekvandrande laxarna (och enstaka öringar) i tankbil föbi 8 vattenkraftverk och släpps ut uppströms Edsforsens kraftverk. Härifrån får de sedan själva fortsätta vandringen mot lekplatser i Nordvärmland.

Huvudsyftet med dessa fiskar är att återigen kolla på rörelse och beteende under nedströmsvandringen efter leken, när lekfisken blivit kelt. Särskilt intressant är beteendet vid Edsforsens kraftverk – det första kraftverket de stöter på nedströmsvandringen. Vi vill samla in ytterligare ett års data som underlag till designen av en åtgärd för att öka överlevnad vid nedströmsvandringen i älven.

Men först ska fisken leka och överleva leken (vi har såklart möjlighet att följa fisken även då – tex. under lekvandring och övervintring). Att döma av tidigare års studier kan vi förvänta oss att de fiskar som överlever leken vandrar ner både på hösten, snart efter leken, och på våren efter att ha övervintrat i älven. Vid själva studien i dammen vid Edsforsens kraftverk kommer vi undersöka hur fisken berör sig där, förhoppningsvis i en så normal driftsituation som möjligt. Många av de tidigare passagerna har nämligen studerats vid mer än normala nivåer av spill då kraftverket inte alltid gått på full kapacitet.

Nu ser vi fram emot en intressant laxvandringssäsong!

Edsforsen

Spill-luckorna vid Edsforsens kraftverk. Turbinintaget utanför bild till vänster.

 

Höstsäsong i Granö

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Mörrumsån

Nu har höstsäsongen dragit igång i Granö, närmare bestämt den andra september. Vi är nu inne på andra veckan och först idag tycks hösten ha dragit in med lite regn och rusk, vilket är mycket välbehövligt. Vattennivån i Åsnen sägs vara den lägsta på årtionden enligt lokalbefolkningen, vilket också märks vid avledaren i Granö. Än så länge har endast tre ålar hittat in i avledaren. Under sommaren har ålbrunnen vittjats några gånger i veckan, vilket har gett 16 ålar.

Förra veckan påbörjades arbetet med att pejla in de märkta ålarna från i våras. Vissa ålar saknas fortfarande men merparten har lokaliserats. En liten fripassagerare satte guldkant på tillvaron; en sork kom simmande i vattnet och ville få skjuts en bit! Vid nästa pejlningstillfälle var sjön inte lika snäll och solig, som bilden kan förtälja…
DSC_0307DSC_0016

DSC_0251

Just nu pågår främst förberedelser inför säsongens märkning med radiosändare och snart är vi redo, nu återstår endast finjusteringar.

Jonas & Sandra

Olle Calles fortsätter skicka hem rapporter från Costa Ricas djungler:

“Första bobon märkt!

I tät djungel längs branta leriga vägar bar det av med ICE:s 4WD. Trodde inte bilen skulle klara av det, men slutligen nådde vi fram till ett av Reventazons biflöde, Rio Pascua. Fantastiskt regnskog och mycket bananer. Det siktades även armadillo och ett mårdliknande djur, som dock inte syntes från det trånga baksätet.

Väl i floden fick jag hålla ena sidan av ett stort nät med fångststrut och elfiske visade sig vara mer effektivt än kastnät, åtminstone för små fiskar. Vi fångade en rad olika fiskarter och även två arter av kräftor. Äntligen fick vi tag på sex bobos till radiomärkning, även om de var i minsta laget. Efter att ha testat insåg vi att det inte gick att märka dem mellan bröst- och bukfenor, utan istället fick vi lägga snittet mellan buk- och analfena. Vi valde även att radiomärka 3 st tepemechin, som var snarlik bobo fast mindre. Maxstorleken på en bobo ska enligt ICE:s bok över fiskarter i Reventazon vara 700 mm/3,25 kg, men den största vi sett hittills var 250 mm /150 g… Nya försök med kastnät i dag, men längre ner i floden där det även finns alligatorer.

Syftet med studien, utöver att introducera ICE till telemetri, är att utreda i vilken utsträckning och vid vilken tidpunkt bobo vandrar. I Reventazon byggs just nu ett nytt kraftverk med över 100 meters fallhöjd, vilket kommer hindra bobon från att ta sig vidare uppströms. Arten är sannolikt katadrom/amphidrom och leker i det bräckta mynningsområdet eller möjligen i havet. Ynglen simmar därefter uppströms för tillväxt i sötvatten. Än så länge bygger man inga fiskvägar i Costa Rica och många vandrande fiskarter riskerar att decimeras och/eller slås ut av alla de nya kraftverk som byggs, med svenska ögon sett i ren vildmark. Vi hoppas att studien kommer att ge ny kunskap om bobon och även ge insikt om de problem vandringshinder för med sig. Därefter kommer sannolikt möjligheterna till att få till stånd fiskvägar vid vattenkraftverk att vara bättre.

//Olle, Claudio, Luz Marina, Yander, Esteban, Jimi och Mono”

20130905 - Costa Rica2

20130905 - Costa Rica

Olle Calles rapporterar från Costa Rica:

“Jag är sedan några dagar i Costa Rica för att hjälpa nationella kraftbolaget ICE (där vi jobbar tillsammans med Luz Marina, Esteban och Yander) i gång med en första telemetristudie på den vandrande fiskarten ”bobo mullet”, Joturus pichardi. Vädret växlar mellan stekhett och fuktigt och tropiska skurar och ja… fuktigt… Stabila installationer av automatiska stationer bådar gott, men ingen bobo fångad ännu. Nya fångstförsök med kastnät (se foto) och elfiske nu! Undrar vilken teknik som är mest effektiv? Jag försöker undvika ond bråd död från myggor, fästingar och ormar… so far o good… Återkommer med nya rapporter, men nu blev det bråttom ut i fält! //OLLE”

20130903 - Costa Rica