Under veckan har flera aktiviteter kretsat kring miljöförbättrande åtgärder vid vattenkraftverk och vandringsfisk. I Jönköping gick årliga Vattendagarna av stapeln på temat “Åtgärder för bättre vatten” och i Falkenberg arrangerades en dag om “Vandringsfisk en resurs i behov av vägvisning”, där det senare även var avslutet för den svenska delen av det mycket framgångsrika projektet “Living North Sea”.

Båda evenemangen innehöll många intressanta presentationer på temat och från träffen i Falkenberg kan nämnas att Erik Degerman (SLU)berättade om “Atlantlaxen i Sverige, övervakning och status”, Hans  Schibli informerade om Länsstyrelsens förvaltning av vandringsfiskar i Halland och Mats Hebrand (Fiskevårdsteknik) visade ny information om den kommande innovative lösningen för förbättrad passage vid kraftverket Herting i Ätran. Falkenbergsmötet besöktes av TV4 Halland och Hallands nyheter, klicka på respektive namn för att komma till inslag/artikel.

 

Måndagen den 15 oktober åkte Olle, Eva, Stina, Anna och Daniel till Naturhistoriska riksmuseet för att besöka årets FishBase symposium.

Årets tema var fiskar och dammar och talare från flera ländemedverkade.

 

Daniel och Anna fick bland annat information om hur dammar påverkar fiskarna i Sydamerika

 

Dagen efter besökte gruppen från Karlstad Naturskyddsföreningen för att medverka på deras informationsmöte om miljöfonderna.

Olle berättade om upp- och nedströmspassage förbi vattenkraftverk och Stina berättade om naturlika fiskvägar och deras habitatkompensationspotential.

Jesper Peterson från Naturskyddsföreningen avslutar mötet

Den 20 september samlade vi in årets sista bottenfaunaprover.

Eftersom Ömer är en tuffing så gick han runt i t-shirt medan jag frös.

Det var iofs bara 10 grader i vattnet så tre lager byxor under vadarbyxorna var faktiskt inte helt omotiverat…så det så!

 

Ömer tål kylan

 

Till årets sista elfiske, den 3 oktober, fick jag hjälp av Daniel, Martin och Bronco.

Daniel, Martin och Bronco

 

Bara två arter fångades under elfisket, lake och elritsa.

Totalt fångades 49 lakar och 11 elritsor.

Liten lake

Ps.

De små träden längs biokanalen har blivit så stora att man kan knyta fast nätet till elfisket i dom!

Hurra!

 

During the last weeks we had some difficulties with our 3 traps in Skåne and Halland. First, we had to shut down the eel trap in Rönnemölla due to low discharge. Even if it was raining quite a lot, the water level remained very low. The lake upstream (Ringsjön) is regulated and they seem to keep most of the raining water in the reservoir without draining too much into Rönne å. The trap owner lives just by the trap and produces electricity for his personel use. If the water is too low she can’t produce electricity if the trap is in service. As long as they fill up the reservoir upstream, we won’t be able to run the trap.

In Halland it was the other way round. We had to open up the trap due to too much discharge. The river system (Skärhultaån) is really tiny and the trap covers the entire river width. If the water level upstream reaches a certain level the risk increases the entire trap and the old and rotten dam will be flushed away. Additional, the eels inside the trap would be harmed by the turbulent water. Thanks to the help of our friendly local supporters Aina and Håkan we could take the trap back into service on sunday! Håkan built a new “separator” (Picture 1) that devides the turbulent area of the trap from the area where the eels end up (Picture 2). The old seperator broke and the new one is much more solid and can handle more water and stronger velocities. Along with slighly decreasing discharge that new construction enabled us to take the trap back into service!

Rekordfångst

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Alsterälven

Den 28e oktober fångade vi årets största ål: 107 cm och 2 kg! Denna dag var det totalt 13 ålar i lådorna, den största mängden på en dag hittills.

Vi tycker oss se en tendens att de nu under hösten hellre väljer utgången som ligger vid ytan, istället för den som ligger djupare ner. Det är dock svårt att spekulera kring om det är ett aktivt valt eller genom slump, då turbulensen i kraftverksdammen är mycket hög. Det har varit väldigt låg andel ål under helgen men vi kan se mängder med ål simma runt i kraftverksdammen, så vi hoppas de hittar ut snart!

I lördags fick vi oväntat besök i ytlådan… :