I det senaste numret (1/2012) av tidningen Fiske För Alla finns nio artiklar som behandlar problematiken kring laxen i Vänern, de minskade fångsterna i fisket har även belysts på Sportfishing News.

Det senaste alstret från Karlstads universitet som belyser problematiken, i form av Johnny Norrgårds licavhandling, finner ni på Diva – klicka här för att komma till avhandlingen.

Mer info om arbetet med Klarälvslaxen och -öringen finns på Projekt Klarälven och Vänerlaxens Fria Gång

Vi på projekt Eldbäcken vill önska God Jul genom att dela med oss av lite fina bilder från vårt besök i Tyskland.

           Martin, Lea & Bene

 

Den 30 november höll Lea Schneider sin presentation av sitt masterexjobb ”The effect of biocanal design on benthic fauna assemblages in the Eldbäcken system, Sweden” på sitt universitet i Freising, Tyskland.

Lea har under 2011 tillbringat ungefär ett halvår vid Karlstads Universitet där hon har deltagit i provtagningar och bestämning av bottenfauna i projektet Eldbäcken. En del av informationen som samlats in har analyserats av Lea som en del av hennes examensarbete.

 

Presentationen genomfördes på engelska så att även de svenska representanterna (Martin och Stina) kunde hänga med och fick ett gott mottagande av de tyska åhörarna.

 

Under besöket fick vi även en rundvandring på universitetet och på avdelningen för “Aquatic Systems Biology“, vilken låg i ett charmigt gammalt hus bredvid ett vattendrag.

 

Stina fick även möjlighet att prova på en för henne ny teknik att samla in bottenfauna på.

Detta genom att använda en ”dammsugare” gjord av en pump från badrummet i en husvagn. Med hjälp av denna kunde substratet dammsugas och bottenfauna från olika microhabitat samlas in.

            En glad Stina, Jörg Brandner, professor Geist och Lea.

Vi fick även tillfälle att träffa flera andra forskare och doktorander, vilka berättade om sina projekt. Något som var väldigt intressant och lärorikt.

Ett stort tack till alla kunniga, trevliga och
hjälpsamma människor på universitetet i Freising!

Läs mer om NoWPaS på hemsidan, separat fil om NoWPaS2012 och nedan det brev som skickats ut om mötet 2012:

This year is a special one! In 2012, the European (formerly Nordic) Workshop of PhD and Post-Doctoral fellows on anadromous Salmonids (NoWPaS) will repeat its success from the first NoWPaS workshop ever held in 2005, returning to its origins in Trondheim, Norway!

In 2005 a new network was established for PhD and Post Doctoral students within Salmo salar and Salmo trutta research. Today, NoWPaS is a global network with more than 100 members and seven workshops have been held with great success in Sweden (2006), Finland (2007), Denmark (2008), England (2009), Scotland (2010) and France (2011). This Workshop gives the opportunity to PhD students and post-docs to present their work and in addition, 3-4 key-note speakers will be present to share their knowledge and experience.

Please find attached more information about NoWPaS, registration and abstract submission. Please disseminate this information to people/labs who may be interested.

Hope to see you all in Trondheim on March 22-25th to celebrate the homecoming event and have constructive discussions in a relaxed atmosphere!

The committee

Roser Casas-Mulet (roser.casas-mulet at ntnu.no)

Michael Puffer (michael.puffer at bio.ntnu.no)

Petra Rodewald (petra.rodewald at helsinki.fi)

Monica F. Solberg (monica.solberg at imr.no)

Ciar O’Toole (ciar.otoole at student.ucc.ie)

Konferensen Oikos 2012 går av stapeln vid Karlstads universitet 31 januari – 2 februari 2012 och du kan nu anmäla dig och skicka in ditt abstract!

Mer information finns på: http://oikos.nrrv.se/

Som vanligt är alla former ev ekologi representerade vid mötet, men i år slår vi ett extra slag för tillämpad ekologi och didaktik, eftersom det är två av Karlstads universitets starka sidor. Dessutom anordnar vid en kvadrupelföreläsning med efterföljande debatt på temat Ekologins/Ekologens roll i samhället”, så gå in och kolla vilka spännande föreläsare vi fått tag på! Svenska föreningen Oikos är en förening för svenska  ekologer, framför allt sådana med anknytning till och intresse av forskning. Nedan finner du en länk till vår affisch, så varför inte klicka påden och öppna den högupplösta versionen, skriv ut i färg och sätt upp på din arbetsplats eller annan lämplig plats där ekologer vistas!?

 

Man har uppmärksammat att det hamnat döda ålar på intagsgallret till kraftverket i Övre Finsjö, Emån. Det är just på denna plats som vi desingat och utvärderat ett låglutande galler som ska minska skaderisken för nedströmsvandrande fisk. När förbipassagen är i drift har vi sett att många olika fiskarter använder den och även om det finns en del detaljer att slipa på har den funkat bra. Eftersom artikeln är full av faktafel, tänkte jag bara kort kommentera och korrigera detta.

http://www.nyheterna.net/nyheter/moensteraas/doed_fisk_oroar

Allt som står angående “fiskvägen” stämmer väl in på just den naturlika fiskvägen (omlöpet) som ligger ca. 150 m från kraftverket, men avledaren man hittat död ål vid är en helt annan sak. Det handlar alltså om rena faktafel! Varken kommunerna eller Emåförbundet betalar för avledaren, utan det som står i artikeln har bara med omlöpet att göra (som öppnades 2000, ägs av kommunen osv.). Avledaren har uppförts på eget initiativ av E.ON med finansiering av Havsmiljöanslaget genom Naturvårdsverket och öppnades först 2009. I första hand syftar den till att minska skaderisken för nedströmsvandrande fisk under våren, där framförallt havsöring och lax varit angelägna arter att rädda. Vi har dock observerat många andra arter som kunnat passera kraftverket oskadda. Se mer på: http://www.nrrv.se/category/projekt-eman/

Självklart är det onödigt att fisk ska dö vid avledaren när den nu byggts! Det är tveklöst så att avledaren skulle göra stor nytta om den var öppen hela den period då fisk vandrar i Emån, men faktum är att det inte på nått sätt är avtalat vad som gäller! Man diskuterar förnärvarande Finsjöfiskpassagernas framtid och det kommer säkert leda till förbättringar!