Det ihärdiga regnet den sista tiden har fått ålarna att börja röra på sig. Toppen kom idag i Skärhultsbäcken med 48 fångade ålar, det kändes som minst 100 när jag hämtade dom för transport ner till havet. I resterande fällor fångades 20 totalt, där Östra Frölunda var på god andra plats. Även ynglen har börjat röra på sig igen efter några dagars semester, Nydala och dammen i Ätrafors gav fångster idag. Nu åker jag snart hem för några dagars vila och umgänge med familjen, vi får se om Jonas får det lika stressigt som det varit idag.Notera skillnaden mellan hona och hane på bilderna.

first tagged eels recaptured!

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

After several heavy rains during the last two days 19 eels entered the trap in Skärhultaån during the night. Nine days ago we tagged 13 eels with two different colour marks and released them at two different localtions upstream of the trap. The first group was released 0,5 km upstream, the second about 7 km. Surprisingly, we recaptured 3 eels last night but just one was from the nearby location. For a better understanding and deeper insights of the migration activity, we will tag and release more eels from today’s catches.

YouTube Preview Image

ÅL-O-METER 11-08-26

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Dags igen för ålometern. Det var en peak efter förra veckans regn, helgen och början av veckan bjöd på en hel del ål. Allteftersom regnet lyste med din frånvaro minskade även fångsterna. Den totala fångsten blev 67 blankålar med Skärhultsbäcken i topp och 48 yngel med dammen i Ätrafors som överlägsen och nästan enda fångstplats.Plockandet med burarna i Ätrafors fortsätter, en ny sorts insats har tillverkats och gav två ålar redan första natten. Vi såg dock hur en mindre ål kröp ut mellan springorna, håven var redo så den kom ner till havet i säkerhet. Mer regn så kommer säkert fångsterna att öka igen.

Kolla bilden på försöket att få syresättning på naturlig väg. Det fungerade bra i vissa hastigheter och med slangen nere ca två cm i hinken. Kanske värt att vidareutveckla nu i energisparandets anda.

About two weeks ago, Eric and Flo from the University of Potsdam set up an Infrared-Video-Setup inside a wolf trap. The trap is located in a little creek called Skärhultaån, which drains several lakes into Högvasån, a tributary of the river Ätran.

The installation enables the exact timing of the arriving eels in the trap.

YouTube Preview Image

Until today, we got 30 eels on digital tape.

I förra veckan inleddes radiomärkningen av vild och odlad leklax i Forshaga. Märkningen leddes av projektpartner Morten Kraabøl från NINA (Norskt Institutt for naturforskning), som har många års erfarenhet av radiomärkning med externa radiosändare. Just nu simmar 43 radiomärkta laxar omkring mellan Edsforsen och Höljes, där de allra piggaste passerade Stöllet för några dagar sedan. Doktorand Anna Hagelin och medhjälparen Britt-Marie Olsson är i skrivande stund ute för att dokumentera de senaste förflyttningarna.Ål i mängder

Posted by olle.calles@gmail.com | Projekt Ål i Ätran

Regnet i slutet av förra veckan gjorde sitt. De sista tre dagarna har det varit en hel del ål i de flesta fällorna, hur många kommer i slutet av veckan i ål-o-metern. Även ynglen fortsätter även om det går på varannan dags basis för tillfället. Vi har två mål denna vecka, att spränga två gränser gällande antalet fångade individer. Den ena är mycket nära. Regnet gjorde dock att en kabelvinda blev dränkt och att jordfelsbrytaren löste ut. Byte av kabelvinda, upp med sista buren ..vips..så blev det ännu en vända ner till Laxbron.